โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารเราส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการลงทุนให้ก้าวหน้า
คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(วาระการดำรงตำแหน่ง มีนาคม 2553- มีนาคม 2555)
Mrs. Voravan  Tarapoom
Mrs. Voravan Tarapoom

Chairman

Chief Executive Officer
BBL Asset Management Co.,Ltd.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Mrs. Chavinda Hanratanakool
Mrs. Chavinda Hanratanakool

Director

Chief Executive Officer
Krung Thai Asset Management Public Company Limited
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Mrs. Jotika Savanananda
Miss  Araya Thirakomen
Miss Araya Thirakomen

Detupy Chairman

President
TISCO Asset Management Company Limited
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
 Mr. Somjin   Sornpaisarn
Mr. Somjin Sornpaisarn

Director


 Managing Director 
TMB Asset Management Company Limited
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
 Mrs. Jiraporn Boonvanich
Mrs. Jiraporn Boonvanich

Treasurer & Registrar

First Executive Vice President
MFC Asset Management Public Company Limited
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
 Mr. Kasate Chaiwanpen
Mr. Kasate Chaiwanpen

กรรมการ

Executive Vice President
Kasikorn Asset Management Company Limited
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Mr. Win  Udomratchatawanich
Mr. Win Udomratchatawanich

Director

Chief Executive Officer
One Asset Management Limited
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
 Mr. Ekachai Chongvisal
Mr. Ekachai Chongvisal

Secretary General

Chief Executive Officer 
Association of Investment Management Companies
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Mr.Smith Banomyong
Mr.Smith Banomyong

Director

President
SCB Asset Management Company Limited.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>