โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารเราส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการลงทุนให้ก้าวหน้า

Mr. Kasate Chaiwanpen

ลักษณะโครงการ

  • Short DescriptionExecutive Vice President
    Kasikorn Asset Management Company Limited
  • Facebook
  • Twitter
  • Dribbble
  • Positionกรรมการ
  • Typestaff
  • Downloads :

รายละเอียดโครงการ

Executive Vice President
Kasikorn Asset Management Company Limited

โครงการที่เกี่ยวข้อ