พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องเรียน กตล.
ท่านสามารถร้องเรียน หรือให้เบาะแสเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับผู้ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ การซื้อ ขายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงำกิจการ
 

วิธิการร้องเรียน

ร้องเรียนผ่านระบบร้องเรียนออนไลน์
พิมพ์แบบฟอร์ม แล้วกรอกข้อมูลและส่งให้สำนักงานตามรายละเอียดนี้แล้วส่งโทรสาร ไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักงานที่
ฝ่ายงานเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 16 จีพีเอฟวิทยุ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 0-2256-7755
แนวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน
คู่มือการร้องเรียน สิทธิผุ้ลงทุนไทย ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล
ร้องเรียนทางโทรศัพทย์ผ่าน Call Center muj 0-2263-6000
ตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน
 

วิธิการร้องเรียน

สอบถามข้อมูลผ่านinfo@sec.or.th