ติดต่อสอบถามพร้อมตอบข้อสงสัยของคุณ
คุณสามารถติดต่อสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ได้โดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อสอบถามด้านล่างนี้ค่ะ
ชื่อ :
นามสกุล :
E -Mail :
ข้อความ :
 

ที่อยู่สมาคม:

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

195/4 ชั้น 3 และ 195/9 ชั้น 8 อาคารเลครัชดาออฟฟิส
คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0900 โทรสาร 0-2264-0904
E-mail : aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th