โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารเราส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการลงทุนให้ก้าวหน้า

Mrs. Voravan Tarapoom

ลักษณะโครงการ

  • Short DescriptionChief Executive Officer
    BBL Asset Management Co.,Ltd.
  • Facebook
  • Twitter
  • Dribbble
  • PositionChairman
  • Typedirector
  • Downloads :

รายละเอียดโครงการ

Chief Executive Officer
BBL Asset Management Co.,Ltd.

โครงการที่เกี่ยวข้อ