โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารเราส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการลงทุนให้ก้าวหน้า

Mrs. Chavinda Hanratanakool

ลักษณะโครงการ

  • Short DescriptionChief Executive Officer
    Krung Thai Asset Management Public Company Limited
  • Facebook
  • Twitter
  • Dribbble
  • PositionDirector
  • Typestaff
  • Downloads :

รายละเอียดโครงการ

Chief Executive Officer
Krung Thai Asset Management Public Company Limited

โครงการที่เกี่ยวข้อ