โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารเราส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการลงทุนให้ก้าวหน้า

Mr. Ekachai Chongvisal

ลักษณะโครงการ

  • Short DescriptionChief Executive Officer 
    Association of Investment Management Companies
  • Facebook
  • Twitter
  • Dribbble
  • PositionSecretary General
  • Typestaff
  • Downloads :

รายละเอียดโครงการ

Chief Executive Officer 
Association of Investment Management Companies

โครงการที่เกี่ยวข้อ