×

เลือกหลักสูตรสอบ

Investment Consultant (IC)

Fund manager (FM)

Treasury Dealer Certification (FX)

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® (CFP)

Anti-Money Laundering (AML)

×

เลือกหลักสูตรอบรม

Investment Consultant (IC)

Fund manager (FM)

Treasury Dealer Certification (FX)

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® (CFP)

Anti-Money Laundering (AML)

สมัครสมาชิกใหม่

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว   เข้าสู่ระบบ

1. ข้อมูลส่วนตัว

* จำเป็น
   

เลือกหลักสูตร

2. ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ปัจจุบัน (สำหรับจัดส่งเอกสาร)

สังกัด/ที่ทำงานปัจจุบัน

3. ข้อมูลการศึกษา