×

เลือกหลักสูตรสอบ

Investment Consultant (IC)

Fund manager (FM)

Treasury Dealer Certification (FX)

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP)

E-learning (eln)

AIMC FAMILY (family)

×

เลือกหลักสูตรอบรม

Investment Consultant (IC)

Fund manager (FM)

Treasury Dealer Certification (FX)

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP)

E-learning (eln)

AIMC FAMILY (family)

×

เลือกบริการอื่นๆ

ต่ออายุ

ขึ้นทะเบียน

สมัครสมาชิกใหม่

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว   เข้าสู่ระบบ

1. ข้อมูลส่วนตัว

* จำเป็น
   

เลือกหลักสูตร

2. ข้อมูลการออกใบเสร็จ

ที่อยู่ปัจจุบัน (สำหรับจัดส่งเอกสาร)

สังกัด/ที่ทำงานปัจจุบัน

3. ข้อมูลการศึกษา