×

เลือกหลักสูตรสอบ

Investment Consultant (IC)

Fund manager (FM)

Treasury Dealer Certification (FX)

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP)

Anti-Money Laundering (AML)

Head of compliance (HOC)

E-learning (eln)

×

เลือกหลักสูตรอบรม

Investment Consultant (IC)

Fund manager (FM)

Treasury Dealer Certification (FX)

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP)

Anti-Money Laundering (AML)

Head of compliance (HOC)

E-learning (eln)

×

เลือกบริการอื่นๆ

ต่ออายุ

ขึ้นทะเบียน

หนังสือ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ DPO

ชื่อ: คุณนันท์นภัส
เบอร์โทร: 0-2264-0900 ต่อ 603
E-mail: dpo@aimc.or.th