×

เลือกหลักสูตรสอบ

Investment Consultant (IC)

Fund manager (FM)

Treasury Dealer Certification (FX)

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP)

E-learning (eln)

AIMC FAMILY (family)

×

เลือกหลักสูตรอบรม

Investment Consultant (IC)

Fund manager (FM)

Treasury Dealer Certification (FX)

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP)

E-learning (eln)

AIMC FAMILY (family)

×

เลือกบริการอื่นๆ

ต่ออายุ

ขึ้นทะเบียน

รอบสอบ รอบอบรม วัน/เวลา หลักสูตร ราคา เปิดรับ/ว่าง สถานที่ จองสอบ
{{r.course_id}} {{r.training_name}} {{r.fee|number}} บาท {{r.quota}} {{r.location_name}}