กลุ่มสมาชิกเราส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการลงทุนให้ก้าวหน้า


ลำดับ บริษัทสมาชิก กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเพื่อสังคม
1 AIA Company Limited
2 Bangkok Capital Asset Management Company Limited
3 Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
4 Aberdeen Asset Management Company Limited
5 Asset Plus Fund Management Company Limited
6 BBL Asset Management Company Limited
7 CIMB-Principal Asset Management Company Limited
8 Kasikorn Asset Management Company Limited
9 Krungsri Asset Management Company Limited
10 Krung Thai Asset Management Public Company Limited
11 Land and Houses Fund Management Company Limited
12 Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited
13 Capital Link Fund Management Limited
14 MFC Asset Management Public Company Limited
15 Merchant Partners Asset Management Limited
16 One Asset Management Company Limited
17 Phatra Asset Management Company Limited
18 Phillip Asset Management Company Limited
19 SCB Asset Management Company Limited
20 Siam Knight Fund Management Securities Company Limited
21 Solaris Asset Management Company Limited
22 Thanachat Fund Management Company Limited
23 TISCO Asset Management Company Limited
24 TMB Asset Management Company Limited
25 UOB Asset Management (Thailand) Company Limited
26 Denali Prestige Asset Management
27 Talis Asset Management Company Limited