ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เราส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอันดีในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

News Update

การสมัครทดสอบ IC, FM กับ E-testing Time to Cheer?

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จะเลื่อนเวลาการทดสอบ Investor Contact , Fund Manager ผ่านระบบ AIMC E-testing

News Update

การสมัครทดสอบ IC, FM กับ E-testing Time to Cheer?

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จะเลื่อนเวลาการทดสอบ Investor Contact , Fund Manager ผ่านระบบ AIMC E-testing

-->